MANIFEST

Per la Casa Museu Pedrolo a Tàrrega

cropped-pedrolo-dels-mes-que-del_araima20150626_0028_52-e1494004887480.jpg

El poble targarí, i per extensió el conjunt del poble català, ha de poder fer seu el patrimoni literari, cívic i intel·lectual de l’escriptor Manuel de Pedrolo.

Resident durant la infància i l’adolescència a la ciutat de Tàrrega, la seva vinculació substancial a la vida de la capital de l’Urgell ha estat remarcada per l’intel·lectual mateix en diverses ocasions, alhora que ha estat subratllada per coetanis generacionals que hi tingueren estreta relació.

El capital cultural i simbòlic del món referencial de l’autor nascut a l’Aranyó ha de tenir, en conseqüència, una projecció perenne vers les terres de Ponent i tota la nació. És en aquest sentit que els sotasignats d’aquest manifest volem REIVINDICAR:

1. La necessitat comunitària d’habilitar l’habitatge del carrer Major de Tàrrega on va sojornar Manuel de Pedrolo, com a “espai-museu”, mitjançant els estudis museològics i museogràfics corresponents, amb la finalitat de permetre el coneixement i la representació de la biografia vital pedroliana en els àmbits de sociabilitat targarins freqüentats per l’escriptor. Aquesta museïtzació també hauria d’exposar altres elements materials que permetessin de complementar la vida cultural de l’escriptor. I, a més, en aquest sentit, és important catalogar i conservar la biblioteca personal de l’escriptor.

2. La necessitat de promoure l’estudi de l’obra pedroliana i de tot el seu món referencial intel·lectual mitjançant diverses iniciatives. La primera d’aquestes hauria de partir de recuperar la Beca Manuel de Pedrolo a fi de facilitar l’estudi i la difusió de l’obra pedroliana, que podria prioritzar els vessants més poc coneguts de l’autor i del seu llegat.

3. La importància d’emplaçar geogràficament i simbòlicament els referents narratius i sociabilistes de l’escriptor mitjançant la confecció de rutes literàries i vivencials com a eines de difusió que, dissenyades i senyalitzades, han de servir per a potenciar i referenciar aquest espai museístic a nivell nacional —i fins internacional. En aquest sentit ja existeix la Ruta del Mecanoscrit, que ha de ser difosa i senyalitzada adequadament.

Creiem que aquesta iniciativa ha de contribuir a potenciar la vida social, cultural i econòmica de Tàrrega, alhora que ha de permetre vincular activament la ciutat amb altres exemples recents de museïtzació d’espais relacionats amb autors i intel·lectuals destacats dels Països Catalans, com és el cas de l’Espai Joan Fuster de Sueca, el qual inclou la casa del carrer de Sant Josep.

Per tots aquests motius, emplacem l’Ajuntament de Tàrrega, i totes les institucions interessades —entre les quals la Universitat de Lleida, que hauria de tenir un lloc destacat― a materialitzar aquest projecte dignificador de la nostra cultura nacional en un termini temporal raonable.

Tàrrega, 17 de juny de 2017